Taxatierapport

Een taxatierapport van de gebouwen bevat een omschrijving van de getaxeerde gebouwen en een waardering naar herbouwwaarde. Hierbij is tevens een overzicht opgenomen van de technische installaties en voorzieningen die wel of juist niet bij de gebouwen zijn gerekend. Daarnaast is een tekening opgenomen van de bouwkundige situatie ten tijde van de taxatie, eventueel aangevuld met foto’s.

Een taxatierapport van de inventaris bevat een gedetailleerde opname en waardering van onder meer:

  • kantoorinventaris
  • installaties
  • machines
  • computerapparatuur
  • interne transportmiddelen
  • hand- en machinegereedschappen
  • huurdersbelang
De inventaris wordt in de regel gewaardeerd naar nieuwwaarde. Er bestaat ook de mogelijkheid om de inventaris of bepaalde onderdelen te waarderen naar vervangingswaarde. De voornaamste leidraad voor onze taxateurs is dat uw organisatie na een calamiteit, zowel in geval van deelschade als bij een totaalschade, snel weer in staat moet zijn om onder optimale omstandigheden te kunnen functioneren. Een verkorte rapportage, waarin de kleinere inventaris gegroepeerd wordt opgenomen en de overige inventaris meer gedetailleerd wordt omschreven, behoort ook tot de mogelijkheden.

Tijdens een taxatie komen er overigens vaak zaken aan de orde, die normaliter nogal eens onderbelicht blijven en waarvan de vermelding in het taxatierapport zeer nuttig kan zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan apparatuur die bij derden staat opgesteld of aan de aansprakelijkheid met betrekking tot machines die worden geleased.

Een taxatierapport heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Onder bepaalde omstandigheden kan de geldigheidsduur van een taxatierapport van de gebouwen zelfs op zes jaar worden gesteld.